tim tho nail ^ (bao luong $900 tuan)

| 22/11/2016 17:04 P

Cần tìm thợ nail .Bao lương thợ nữ $900/tuần ,thợ nam $800/tuần, trên ăn chia , khu khách tip sang . Làm việc không khí vui vẽ ,không giành giật . Tiệm cách Chicago 40 phút về hướng Indiana . Chỉ nhận thợ trong vùng (vì không còn chổ ở cho người ở xa) . Liên lạc 812-204-8773

812-204-8773 | Quang