Tuyển thợ bột - Bao Lương - Income cao - Môi trường làm việc thoải mái ^ ($1000 - $1200)

Mr Dia | 16/09/2021 19:19 P

Tuyển thợ chính, làm bột và Dip tốt. Bao lương từ $1000 - $1200 tùy tay nghề. Làm tốt thu nhập cao có thể $6000/tháng. Khách làm bột đông và chịu chi. Chủ tiệm thoải mái và nhiệt tình. Không khí làm việc vui vẻ. Nếu có nhu cầu xin liên hệ: Chị Mai Phone: 7146031742

7146031742 | Mai