Tuyển thợ chân tay nước shellac, dip powder, biết làm bột càng tốt ^ ()

Thu Nghiem Thu Nghiem | 12/06/2023 0:41 A

Tuyển thợ chân tay nước shellac, dip powder, biết làm bột càng tốt. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng gần như 100%. Giá cao + tip nhiều, không khí tiệm vui vẻ thân thiện, không giành giựt. Ai có nhu cầu xin liên hệ só DT tiệm (248) 684-5843, hoặc cell phone 313-264-9527.

2486845843 | Milford Nail Spa