Tuyển thợ Nail khu Mỹ trắng ^ ($1200 - $1400 tuỳ vào khả năng)

| 12/06/2024 13:53 P

Tiệm Nail ở Crestview Florida khu Mỹ trắng giá cao - tip cao cần tuyển thợ nữ biết làm đủ thứ. Bao lương $1200 - $1400/tuần tuỳ theo khả năng. Có phòng cho share

(708) 307-9901 | Ngoc Anh